Ändringar fr.o.m. 1.1.2017

Bekanta dig med ändringarna i förutsättningarna för vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendendiet.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Ändringar i vuxenutbildningsstödet sammandrag Stödets längd15 mån
Frågor och svar om ändringarna i vuxenutbildnignsstödet Ändringar i vuxenutbildningsstödet tidslinje
Arbetshistoria i EU/EES-land eller Schweiz yrkesexamenstipendium Frågor och svar om ändringarna i yrkesexamenstipendiet Arbetshistoria i EU/EES-land eller Schweiz vuxenutbildningsstöd Vuxenutbildningsstödets storlek fr.o.m. 1.8.2017