Palkkatodistus

Aikuiskoulutustuen hakijan työnantaja tai palkanlaskija antaa hakemukseen palkkatodistuksen hakemuksen jättämistä edeltävän 12 kuukauden ajalta tai sovitellun aikuiskoulutustuen hakemuksessa ennen tukikauden alkamista 12 edeltävän kuukauden ajalta. Jos tuen hakija on ollut normaalisti työssä hakemuksen jättämistä edeltävien 12 kuukauden aikana, voi palkkatodistuksen kirjoittaa suoraan hakemukseen. Hakemukseen kirjoitetaan hakijan ennakonpidätyksen alaiset palkkatulot 12 kuukauden (365 päivän) ajalta hakemuksen täyttämisajankohtaa edeltäneen kalenterikuukauden lopusta lukien (esimerkiksi jos hakemus tehdään marraskuussa, palkkatiedot annetaan ajalta 1.11.–31.10.).

Lähetettävän palkkatodistuksen tulee olla jpg-, png-, pdf- tai tif-muodossa. Se voi olla myös kännykällä otettu tarkkarajainen kuva, josta näkyvät selkeästi kaikki palkkatodistuksen tiedot.

Voit tulostaa Hakijan palkkatiedot -kohdan sisältävän hakemuksen sivun 3 tästä.

Palkkatiedot annetaan erillisellä palkkatodistuksella seuraavissa tapauksissa

a) Hakijalla on viimeisen 12 kuukauden aikana palkattomia poissaoloja perhevapaiden, sairausloman, opiskelun, lomautuksen, työttömyyden tai vuorotteluvapaan vuoksi. Palkattomat jaksot ohitetaan ja tulot ilmoitetaan palkallisten 12 kuukauden (365 päivän) ajalta. Muista syistä olleita palkattomia vapaita ei ohiteta.

b) Hakija on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut osa-aikatyössä osittaisen hoitovapaan, osatyökyvyttömyyseläkkeen, osa-aikaeläkkeen, osa-aikalisän, osa-aikaisen opiskelun tai osasairauspäivärahajakson vuoksi. Osa-aikaiset jaksot ohitetaan ja tulot ilmoitetaan normaalilta työajalta yhteensä 12 kuukauden (365 päivän) ajalta. Jos osa-aikatyötä on tehty muun syyn vuoksi, osa-aikaiset jaksot sisällytetään 12 kuukauden jaksoon.

Huom! Palkkatodistuksessa tulee ilmoittaa myös palkattomien ja osa-aikaisten jaksojen kesto ja niiden syy. Palkkatodistuksena voit tässä tapauksessa antaa työnantajan oman järjestelmän kautta tuotetun palkkatodistuksen.