Opintovapaa ja vuosiloman karttuminen

Vuosilomalain 7 § mukaisesti työssäolon veroisena pidetään työstä poissaoloaikaa, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä opintovapaalaissa tarkoitetun opintovapaan vuoksi, enintään kuitenkin 30 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa ja vain, jos työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut työhön.

Toisin sanoen opintovapaalla olevalle työntekijälle karttuu vuosilomaa yhden opintovapaakuukauden ajalta lomanmääräytymisvuodessa mutta vain, jos työntekijä välittömästi opintovapaan jälkeen palaa työhön.

Katso myös

Vuosilomalaki