Opintovapaan aikana maksettavat ansioerät

Kun työnantaja ja työntekijä sopivat opintovapaasta, on tärkeää samalla todeta, onko opintovapaan aikana tulossa maksuun tuloeriä. Tällaisia eriä saattavat olla mm. vuosilomapalkka, lomaraha tai erilaiset tulospalkkiot. Näiden erien maksuajankohdasta on hyvä ilmoittaa Koulutusrahastolle hakemuslomakkeen työnantajan osuudessa kohdassa, jossa kysytään vuosiloman ajankohdasta, tai lisätiedoissa. Aikuiskoulutustuen sivutuloraja on 250 euroa kuussa (brutto), joten useimmat tuloerät aiheuttavat sen, ettei hakijalle voida myöntää sellaiselle kuukaudelle etukäteen maksettavaa aikuiskoulutustukea, vaan ko. kuukaudelle haetaan jälkikäteen soviteltua aikuiskoulutustukea.