Aikuiskoulutustuen hakeminen

Aikuiskoulutustuen hakeminen etenee seuraavasti:

1) Hakija tulee hyväksytyksi koulutukseen.

2) Hakija hakee työstään opintovapaata tai sitä vastaavaa opintojen perusteella myönnettävää virkavapaata.

3) Hakija lähettää aikuiskoulutustukihakemuksen Koulutusrahastolle.

Jos kokonaan palkaton opintovapaa kestää yli 2 kuukautta yhdenjaksoisesti, työntekijä voi hakea aikuiskoulutustukea normaalisti ennen opintovapaan alkamista.

Työnantajan osuus tarvitaan sekä ensimmäiseen perushakemukseen että mahdollisiin jatkohakemuksiin. Jatkohakemukseen täytettävä työnantajan osuus on lyhyehkö, sillä siihen ei enää tarvita palkkatodistusta koulutusta edeltävältä ajalta.

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Jos opintovapaa on osa-aikaista tai työntekijällä on sivutuloja opintovapaan aikana, hän voi hakea kalenterikuukausittain jälkikäteen haettavaa soviteltua aikuiskoulutustukea. Silloinkin työnantajan täyttämä osuus tarvitaan vain ensimmäiseen hakemukseen. Jatkohakemuksiin hakija liittää vain palkkatodistuksen ja mahdollisen uuden opintovapaatodistuksen.

Katso myös

Soviteltu tuki