Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Työttömyysetuutta opiskelun ajalta voi saada työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) oleva työnhakija, jonka työnhaku on voimassa. Opiskelijan tulee olla vähintään 25-vuotias.

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ehtona on, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun tukemisen työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaiseksi, jotta henkilön ammattitaito ja mahdollisuudet työmarkkinoilla paranevat. Opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella on sovittava henkilön työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

Työttömyysetuudella tuetaan päätoimista opiskelua. Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon, yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettavaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta.

Opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan kulukorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta.

Opiskelun kestolle ei ole asetettu vaatimuksia, mutta työttömyysetuutta opiskelun tukemiseen voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Lisätietoa saat TE-toimistosta sekä TE-palvelut -sivuilta.