Kelan opintotuki

Kelan opintotukena voidaan myöntää opintoraha, opintotuen asumislisä sekä opintolainan valtiontakaus. Opintotukea myönnetään päätoimisiin, vähintään kaksi kuukautta kestäviin opintoihin opiskelijalle, joka edistyy opinnoissaan ja on taloudellisen tuen tarpeessa. Kelan opintotukea ja Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea ei voida maksaa samalta koulutusajalta.

Kelan opintotuen piiriin kuuluvat oppivelvollisuuden jälkeiset opinnot. Tukea voi saada korkeakoulututkinnon suorittamiseen, ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen, lukion (ei yleensä aikuislukion) oppimäärän suorittamiseen ja muihin erikseen määriteltyihin opintoihin. Tuettavia opintoja voi harjoittaa Suomessa tai ulkomailla.

Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintotuen määrään vaikuttavat koko kalenterivuoden tulot. Myös aikuiskoulutustuki lasketaan tuloihin. Opiskelijalla on henkilökohtainen vuosituloraja, joka perustuu tukikuukausien määrään. Tulojen valvonta tehdään jälkikäteen verotuksen valmistuttua.

Vuokralla asuva opiskelija voi hakea opintotuen asumislisää, jos hän ei asu oman tai puolisonsa lapsen kanssa. Oikeuteen saada asumislisää liittyy useita myöntämisehtoja. Asumislisä on verotonta tuloa.

Opintotukea voit hakea sähköisesti osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Opintotukea voit hakea myös lomakkeella, jonka voit tulostaa osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet tai hakea Kelan toimistosta. Hakemuslomakkeen voit jättää oppilaitokseen tai Kelan toimistoon.

Lisätietoa opintotuesta saat osoitteesta www.kela.fi/opintotuki, Kelan toimistosta tai puhelinpalvelusta puh. 020 692 209 (ma-pe klo 8-16).

Opintorahaa saavalle myönnetään hakemuksesta opintolainan valtiontakaus. Lisätietoja opintolainasta saat osoitteesta www.kela.fi.

Kelan opintotukea ja Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea et voi saada samanaikaisesti. Jos saat hylkäävän päätöksen aikuiskoulutustuesta, voit hakea Kelan opintotukea sen jälkeen. Selvitä opintotukihakemuksessasi, milloin olet hakenut aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. Tällöin opintotuki voidaan myöntää takautuvasti sen kuukauden alusta lukien, jona olet jättänyt aikuiskoulutustukihakemuksen Koulutusrahastoon.