Linkit

Työeläke.fi 

Opiskeluun ohjaavia linkkejä

Edu.fi 
Näyttötutkinnot.fi 
Opintopolku.fi 
Studentum.fi 
Koulutus.fi
www.osaan.fi

Viranomaiset

Finanssivalvonta (Fiva) 
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö 

Työnantajayhteisöt

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kirkon työmarkkinalaitos KiT
Kuntatyönantajat KT
Maaseudun Työnantajaliitto MTA
Valtion työmarkkinalaitos VTML

Palkansaajajärjestöt

Akava 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Muita linkkejä

Eläketurvakeskus 
Kela 
Työttömyysvakuutusrahasto 
TE-palvelut