Koulutusrahaston toimintaa sääntelevät lait ja asetukset

Laki Koulutusrahastosta (1306/2002)

Laki aikuiskoulutustuesta (1276/2000)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahaston säännöiksi (1311/2002)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahaston säännöiksi annetun asetuksen 7 §:n ja 10 §:n muuttamisesta (1379/2015)

Valtioneuvoston asetus aikuiskoulutustuesta (652/2001)