Ammattitutkintostipendiin korotus 1.8.2016 alkaen suoritettavista näyttötutkinnoista

Ammattitutkintostipendin suuruutta tarkistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vähintään joka kolmas vuosi. Sosiaali- ja terveysministeriö on 18.5.2016 antanut asetuksen, jonka mukaan ammattitutkintostipendin suuruutta korotetaan. Asetus Koulutusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintostipendin suuruudesta tulee voimaan 1.8.2016.

Asetuksen mukaan ammattitutkintostipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 395 euroa. Stipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 456 euroa, jos tutkinto on hakijan ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto.

Ennen 1.8.2016 suoritetuista näyttötutkinnoista stipendi myönnetään vastaavasti joko 390 tai 450 euron suuruisena. Ammattitutkintostipendin suuruuteen ei vaikuta se, milloin hakemus lähetetään Koulutusrahastolle. Stipendin suuruuteen vaikuttaa sen sijaan näyttötutkinnon suorituspäivä ja se, onko kyseessä hakijan ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto.

Tutkinnon suorittamispäivä on tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen päiväyspäivämäärä.

1.8.2016