Ajankohtaista hakemisessa

Sivutulot koulun joululoman aikana

Jos sinulle on myönnetty aikuiskoulutustuki koko joulukuulle ja tammikuulle, mutta oletkin päättynyt mennä työhön koulun joululoman aikana, muista ilmoittaa siitä Koulutusrahastolle. Koulutusrahasto keskeyttää tuen maksatuksen näiden kuukausien ajaksi. Tuen joulukuulle ja tammikuulle voit hakea jälkikäteen tulon perusteella soviteltuna.

Muista, että tulon (peruspalkka ja lisät) katsotaan aikuiskoulutustuen yhteydessä kohdistuvan tulon maksupäivästä riippumatta sille kuukaudelle, jolloin työ on tehty.

Vaikuttaako veronpalautus aikuiskoulutustukeen?

Veronpalautus ei vaikuta aikuiskoulutustukeen millään lailla.

Valmistuminen joulukuussa ennakoitua aiemmin

Jos saat opinnot päätökseen ennakoitua aiemmin, ilmoita Koulutusrahastolle opintojen valmistumisesta. Koulutusrahasto ei maksa tukea sellaiselle ajalle, jolloin mitään opintoja ei ole enää jäljellä, vaikka opintovapaa vielä jatkuisikin.

Jos sinulle on myönnetty aikuiskoulutustukea esimerkiksi 31.12.2016 asti ja valmistutkin ennen joulua, esimerkiksi 17.–18.12., et voi saada tukea 31.12. saakka, vaan sinun on ilmoitettava Koulutusrahastolle opintojen päättymisestä.