Muutoksista ilmoittaminen

Koulutuksessa tapahtuvista muutoksista tai koulutuksen keskeytymisestä aikuiskoulutustuen saaja on itse velvollinen heti ilmoittamaan Koulutusrahastolle.

Koulutusrahasto valvoo opiskelijoiden opintojen päätoimisuutta ja koulutuksen jatkumista oppilaitokselle lähetettävällä listauksella aikuiskoulutustukea saavista oppilaitoksen opiskelijoista. Siinä yhteydessä oppilaitos tarkistaa tuen saajien koulutuksen jatkumisen ja opintosuoritusten kertymisen sekä toimittaa muutostiedot Koulutusrahastolle.

Jos oppilaitos saa muussa yhteydessä tietää opiskelijan olevan aikuiskoulutustuen saaja, esimerkiksi asioidessaan hänen kanssaan koulutuksessa tapahtuviin muutoksiin liittyen, Koulutusrahasto ottaa mielellään vastaan myös oppilaitoksen lähettämiä tietoja opiskelumuutoksista tai opintojen keskeytymisestä.

Näin ilmoitat muutoksista

Voit ilmoittaa tukeen vaikuttavista muutoksista Koulutusrahastolle seuraavilla tavoilla:

Sähköpostilla

liitteet(at)koulutusrahasto.fi

Etuushakemukseesi liittyvät luottamukselliset liitteet ja selvitykset lähetät Koulutusrahastolle turvallisimmin suojatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteesta https://secure.koulutusrahasto.fi. Merkitse vastaanottajaksi liitteet(at)koulutusrahasto.fi. Suosittelemme lähettämään liitteet pdf-muodossa.

asiakaspalvelu(at)koulutusrahasto.fi

Tähän sähköpostiosoitteeseen voit lähettää tiedusteluja tai kyselyjä etuuksiimme liittyen. Ole hyvä ja varaudu noin kolmen työpäivän vastausaikaan.

Puhelimella

asiakaspalvelunumeroomme 075 757 0505 (pvm/mpm) työpäivisin klo 9–12 

Kirjeellä

osoitteeseen PL 191, 00121 Helsinki

Faksilla

numeroon 09 6803 7330

Yhteydenottosi jälkeen Koulutusrahasto antaa ohjeita ilmoituksen aiheuttamista jatkotoimista ja niiden aikataulusta. Rahasto hoitaa ilman aiheetonta viivytystä tukeen liittyvät muutostilanteet eli tuen väliaikaisen keskeytyksen, asian selvittämisen tai tuen uudelleen käynnistämisen. Asiasta aiheutuva taloudellinen poikkeustilanne pyritään pitämään niin lyhyenä kuin mahdollista.

Suojattu sähköpostiyhteys

https://secure.koulutusrahasto.fi