Julkaistu 27.3.2018

  • Aikuiskoulutustuki

Suunnittelen sivutoimisen yrityksen perustamista. Miten tämä vaikuttaa aikuiskoulutustukeen?


Sivutoiminen yritystoiminta tai toiminimen perustaminen ei sellaisenaan ole este tuen saamiselle. Mikäli kuitenkin saat yritystoiminnastasi tuloja, jotka ylittävät sivutulorajan 250 e/kk, tukea ei voida myöntää täysimääräisenä, vaan se tulee hakea kalenterikuukausittain soviteltuna.

  1. Jos aiot hakea aikuiskoulutustukea ja sinulla on sivutoimista yritystoimintaa mistä saat tuloja yli 250 euroa/kk, sinun on haettava soviteltua aikuiskoulutustukea kuukausittain jälkikäteen.
  2. Jos sinulle on myönnetty täysimääräistä tukea ja tulet saamaan yritystoiminnasta tuloja yli 250 euroa/kk, on täysimääräinen tuki peruttava tältä ajalta ja tukea haettava soviteltuna takautuvasti.

Ilmoita muutoksista puhelimitse 075 757 0505 työpäivisin klo 9-12 tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu(a)koulutusrahasto.fi

Lisää tietoa sovitellusta aikuiskoutustuesta tästä