Julkaistu 5.10.2018

  • Aikuiskoulutustuki

Miksi jotkut opiskelijat koulussani saavat aikuiskoulutustukea, vaikka itse sain kielteisen päätöksen? 

 

Tutkimme aikuiskoulutustuen saamisen edellytykset hakemuksen perusteella. Tuki myönnetään kaikille opiskelijoille, joiden kohdalla kaikki tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Kaikilla aikuiskoulutustukea saavilla on muun muassa takanaan vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa ja he ovat joko opintovapaalla tai yrittäjinä vähentäneet yritystoimintaansa koulutuksen vuoksi. Jos kyse ei ole tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtavasta koulutuksesta, opintojen pitää olla ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta suhteessa ammattiin, työtehtäviin tai aikaisempaan koulutukseen. Opintojen ammatillisuutta arvioitaessa voi syntyä tilanne, jossa kaikki tuen saamisen edellytykset muuten täyttyisivät, mutta opinnot eivät ole tukea hakevalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta suhteessa aiempaan työhön ja koulutukseen. Silloin joudumme antamaan kielteisen päätöksen, koska kyse ei ole aikuiskoulutustukeen oikeuttavasta opiskelusta.

 

Jos epäilet, että olet saanut virheellisen päätöksen, sinun kannattaa valittaa päätöksestä. Valitus lähetetään ensin Koulutusrahastolle ja jos emme voi korjata tukipäätöstä, lähetämme sen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan (SAMU) käsiteltäväksi. Päätöskirjeessä on ohjeet valituksen tekemiseen.