Julkaistu 27.12.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Yrittäjien vuoden 2016 myönteiset aikuiskoulutustukipäätökset ja kuulemiskirjeet on lähetetty

Koulutusrahasto on tänään 27.12. lähettänyt myönteisen päätöksen yrittäjän aikuiskoulutustuesta vuodelta 2016 yhteensä 695 henkilölle. Yrittäjän aikuiskoulutustuen myöntämisen ehtona on, että tuen saajan verotettavat yritystoiminnan ansiotulot ovat alentuneet tukiaikana koulutuksen vuoksi vähintään kolmanneksella. Varsinaisen päätöksen aikuiskoulutustuen myöntämisestä yrittäjä saa sen jälkeen, kun tulonalenema on jälkikäteen tarkastettu verotustietojen perusteella.

Niille, joiden osalta vähintään kolmanneksen tulonalenemaa ei ole voitu verotustietojen perusteella todeta, lähetämme kuulemiskirjeen. Jos saat kuulemiskirjeen, voit lähettää siihen vastineesi, jossa selvität vuoden 2016 yritystulojasi. Jos yritystoiminnan tulot eivät selvityksesi huomioiden ole tukiaikana alentuneet vähintään kolmanneksella, peritään tarkastettavalta verovuodelta aiheetta maksettu aikuiskoulutustuki takaisin kokonaisuudessaan.

 Lisätietoja:

Yritystulot tukiaikana

Aikuiskoulutustuen takaisinperintä