Julkaistu 5.1.2017

  • Aikuiskoulutustuki

Verokortit uuden kalenterivuoden alkaessa

Aikuiskoulutustuen vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %. Jos tämä sopii sinulle, sinun ei tarvitse lähettää mitään verokorttia Koulutusrahastolle. Jos haluat muutosta ennakonpidätykseen, lähetä Koulutusrahastolle etuutta varten annettu muutosverokortti. Verokorttina hyväksytään vain etuutta varten laskettu muutosverokortti, ei sen sijaan esimerkiksi palkkaverokorttia, sivutulon verokorttia tai freelance-verokorttia.

Jos olet aiemmin vuoden 2016 aikana toimittanut Koulutusrahastolle muutosverokortin, se on voimassa edelleen tammikuussa 2017. Verokortissa oleva tuloraja nollaantuu uuden kalenterivuoden alussa, joten tammikuun tuesta pidätetään ennakkoveroa muutosverokortista ilmenevän alkuperäisen prosentin mukaan. Jos et lähetä uutta muutosverokorttia viimeistään helmikuun aikana, ennakonpidätysprosentti on helmikuusta alkaen normaali 20 %.

Jotta ehdimme tallentaa muutosverokorttisi tietoihisi, sen tulee olla Koulutusrahastossa viimeistään 3 työpäivää ennen tuen maksupäivää. Muutosverokortin voit liittää hakemukseen tai lähettää Koulutusrahastolle postissa tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen liitteet(at)koulutusrahasto.fi.

Sähköpostia käyttäessäsi lähetät liitteet Koulutusrahastolle turvallisimmin suojatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteesta https://secure.koulutusrahasto.fi. Merkitse vastaanottajaksi liitteet(at)koulutusrahasto.fi. Liitteiden tulee olla jpg-, png-, pdf- tai tif-muodossa. Liite voi olla myös kännykällä otettu tarkkarajainen kuva, josta näkyvät selkeästi kaikki liitteen tiedot.