Julkaistu 3.6.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle

Jos olet suorittanut hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja täytät jäljempänä luetellut saamisehdot, voit hakea Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Näyttötutkintojärjestelmästä säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98).

Ammattitutkintostipendi on veroton kertakorvaus. Stipendin suuruus on

- 31.7.2016 mennessä suoritetusta näyttötutkinnosta 390 euroa. Suuruus 450 euroa, jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkintosi.

- 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 395 euroa. Suuruus on 456 euroa, jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkintosi.

Perusasteen jälkeisiä tutkintoja ovat myös lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto. Ulkomailla suoritetuilla tutkinnoilla ei ole merkitystä ammattitutkintostipendiä haettaessa. Tutkinnon suorittamispäivä on tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen päiväyspäivämäärä. Stipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä.

Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksenä on, että olet tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työ- tai virkasuhteissa suomalaiseen työnantajaan yhteensä vähintään viisi vuotta. Työssäoloaikaa karttuu Suomessa eläkevakuutetun työn perusteella. Yrittäjänä, maatalousyrittäjä- nä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Stipendin myöntäminen ei edellytä työsuhdetta tutkinnon suorittamishetkellä. Saamisehtona on myös, että olet tutkinnon suorituspäivänä alle 64-vuotias.

Lisätietoa saat Koulutusrahaston verkkosivuilta osoitteesta www.koulutusrahasto.fi. Tee hakemuksesi sähköisesti. Se on nopein ja vaivattomin tapa hakea ammattitutkintostipendiä. Hakulomakkeen voi myös tulostaa verkkosivuiltamme ja lähettää hakemuksen postitse rahastoon. Liitä hakemukseen kopio tutkintotoimikunnan myöntämästä tutkintotodistuksesta.

Koulutusrahasto lähettää päätöksen ammattitutkintostipendistä sinulle postissa heti, kun hakemus on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan etuuden maksupäivä. Jos olet tehnyt hakemuksesi sähköisesti, voit seurata käsittelyn etenemistä sähköisen järjestelmän kautta ja päätöskopio tulee nähtä- ville sähköiseen asiointipalveluun päätöksen antamista seuraavana päivänä.

Lisätietoja:

Asiakaspalvelu 075 757 0505 (pvm/mpm), arkipäivisin klo 9-12

www.koulutusrahasto.fi