Julkaistu 6.10.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki
  • Ammattitutkintostipendi

Suomen hallitus esittää tulorekisterin käyttöönottoa - etuustiedot rekisteriin vuonna 2020

Hallitus on 5.10.2017 antanut eduskunnalle esityksen tulorekisterin perustamisesta. Esityksessä työnantajat alkavat ilmoittaa työntekijöidensä palkkatiedot tulorekisteriin vuoden 2019 alusta alkaen. Tiedot maksetuista etuuksista, kuten esimerkiksi aikuiskoulutustuesta, ilmoitetaan rekisteriin vuodesta 2020 alkaen.

Rekisterin käyttöönotossa tavoitellaan työnantajien hallinnollisen työtaakan keventämistä sekä luodaan pohja työtulojen, sosiaalietuuksien ja verotuksen toimivalle yhteensovittamiselle. Lisäksi tulorekisteri antaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden tarkastella ajantasaisesti ja läpinäkyvästi omia rekisteriin merkittyjä tulotietojaan.

Hallituksen esittämä tulorekisteri ei muuta rekisterin tietoja käyttävien tahojen oikeutta saada tietoa tuloista. Tiedonsaantioikeudet perustuvat jatkossakin muuhun lainsäädäntöön. Aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendihakemusten käsittelyssä aletaan hyödyntää tulorekisterin palkka- ja etuustietoja vuodesta 2020 alkaen siltä osin kuin etuuslainsäädäntö mahdollistaa.

Lisätietoja:

Valtionvarainministeriön tiedote 5.10.2017: Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vero.fi: Tulorekisteri