Julkaistu 13.6.2018

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Opintosuoritusten jälkiseuranta päätökseen lukuvuodelta 2016–2017

Aikuiskoulutustukiaikana suoritettujen opintosuoritusten jälkiseuranta lukuvuodelta 2016–2017 on saatu päätökseen. Jälkiseurannassa oli mukana 748 oppilaitosta ja yhteensä 22 626 tuen saajaa. 

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että opiskelee tukiaikana päätoimisesti. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on tukiaikana keskimäärin vähintään 3 opintopistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Opintosuorituksia seuraamme lukuvuosittain jälkikäteen suoraan oppilaitosten kautta. 

Oppilaitoksilta saatujen tietojen perusteella kuulemiskirjeitä lähetettiin 398 henkilölle, joista takaisinperintään liittyviä toimenpiteitä aloitettiin 204 kohdalla.

Lisätietoja opintosuoritusten jälkiseurannasta:

https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/paatoiminen-opiskelu/opintosuoritusten-jalkiseuranta/