Julkaistu 29.8.2018

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Opintosuoritusten jälkiseuranta käynnistyi

Koulutusrahasto seuraa aikuiskoulutustuen saajien opintosuorituksia lukuvuosittain (1.8.–31.7.) jälkikäteen. Lukuvuoden 2017 - 2018 osalta opintosuoritusten jälkiseuranta käynnistyi 27.8. Saamme tiedot kirjautuneista opintosuorituksista suoraan oppilaitoksilta.

Aikuiskoulutustuki edellyttää päätoimista opiskelua, mikä tarkoittaa, että opintosuorituksia pitää kertyä tukiajalta keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä kuukaudessa. Jos oppilaitokselta saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että opintojen laajuus tukijakson aikana ei ole ollut riittävä, pyydämme tuen saajalta itseltään selvitystä tukiajalla suoritetuista päätoimisista opinnoista. Jos selvityksen perusteella osoittautuu, että opiskelu ei ole ollut päätoimista, aiheettomasti maksettu tuki peritään takaisin.