Julkaistu 27.6.2018

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki
  • Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto ja Työttömyysvakuutusrahasto yhdistyvät - uusi Työllisyysrahasto aloittaa 1.1.2019

Tasavallan presidentti on 27.6.2018 vahvistanut lakimuutokset Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston yhdistämiseksi. Yhdistymisen myötä syntyy uusi rahasto, jonka nimi on Työllisyysrahasto ja joka aloittaa toimintansa 1.1.2019. Työllisyysrahasto ottaa hoitaakseen sekä Koulutusrahaston että Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät.

– Rahastojen yhdistyminen antaa entistä paremmat mahdollisuudet hoitaa merkittäviä suomalaisen sosiaaliturvan tehtäviä. Työttömyysvakuutusmaksuja maksavat sekä palkansaajat että työnantajat, ja työttömyysturvan ansiopäivärahaa maksettiin vuona 2017 yhteensä lähes 300 000 henkilölle. Työnantaja-asiakkaita meillä on vuosittain noin 170 000. Aikuiskoulutusetuuksia saa vuosittain lähes 50 000 henkilöä, joista noin puolet saa aikuiskoulutustukea ja puolet kertakorvauksena myönnettävän ammattitutkintostipendin. Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa myös jatkossa, rahastojen toimitusjohtaja Janne Metsämäki toteaa.

Uuden Työllisyysrahaston syntyminen ei muuta aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin etuusehtoja tai maksamista. Yhdistyminen ei edellytä toimenpiteitä nykyisiltä asiakkailta. 1.1.2019 alkaen aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä haetaan Työllisyysrahastosta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät viime vuonna esityksen valtiovallalle rahastojen yhdistämisestä. Yhdistymiseen liittyvät käytännön valmistelutyöt on käynnistetty siten, että 1.1.2019 rahastojen lakisääteiset tehtävät hoituvat mahdollisimman sujuvasti uuden Työllisyysrahaston toimesta. Yhdistymisen tavoitteena on tarjota tehokasta ja entistä korkealaatuisempaa palvelua kaikille rahastojen asiakkaille sekä parantaa rahaston kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Juridisesti yhdistyminen toteutetaan sulauttamalla Koulutusrahasto Työttömyysvakuutusrahastoon, jolloin vastuut ja velvoitteet siirtyvät tulevalle Työllisyysrahastolle. Työllisyysrahaston Y-tunnuksena säilyy Työttömyysvakuutusrahaston nykyinen Y-tunnus. Yhdistymisellä ei ole vaikutusta rahoitukseen, rahoitusasemaan eikä maksukykyyn.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki, janne.metsamaki@koulutusrahasto.fi, puh. 040 522 3614