Julkaistu 20.12.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Indeksitarkistus pienentää yrittäjän aikuiskoulutustukea ja sivutulorajaa ensi vuonna

 Yrittäjälle maksetaan aikuiskoulutustuen perusosa, jota tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. 1.1.2017 voimaan astuvan lain mukaan kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta.

Leikkaus pienentää yrittäjän aikuiskoulutustukea 1.1.2017 alkaen noin kuusi euroa kuukaudessa. Yrittäjä voi aikuiskoulutustuen ja yritystulon lisäksi ansaita sivutulona muita kuin yritystoiminnan ansiotuloja enintään kolme neljäsosaa aikuiskoulutustuen määrästä. Sivutuloraja pienenee kansaneläkeindeksin leikkauksen seurauksena noin neljä euroa kuukaudessa. Sivutuloksi katsottavia tuloja ovat esimerkiksi palkkatulot ja tietyt verotettavat etuudet, kuten kotihoidon tuki. 1.1.2017 alkaen yrittäjän aikuiskoulutustuki on 696,60 euroa bruttona kuukaudessa ja sivutuloraja 522,45 euroa bruttona kuukaudessa.

Indeksitarkistuksesta ja siitä seuraavasta sivutulorajan pienenemisestä ei lähetetä erillistä ilmoituskirjettä aikuiskoulutustuen saajille. Tuen saaminen edellyttää jatkossakin, että verottavat ansiotulot yritystoiminnasta alenevat tukiaikana keskimäärin vähintään kolmanneksella verrattuna hakemishetkellä viimeksi vahvistettuun verotukseen.

Lisätietoja: asiakaspalvelu 075 757 0505, klo 9-12 arkipäivisin