Julkaistu 4.1.2018

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuen määrä säilyy ennallaan vuonna 2018

Kuten suurta osaa etuuksista, myös aikuiskoulutustuen perusosaa tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. 1.1.2018 voimaan astuneen lain (981/2017) mukaan kansaneläkeindeksi jäädytetään vuonna 2018 pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2017 tasolle. Se tarkoittaa, että aikuiskoulutustuen määrä säilyy vuonna 2018 saman suuruisena kuin vuonna 2017.

Vuonna 2018 aikuiskoulutustuen perusosa on 27,54 euroa päivässä ja 592,11 euroa kuukaudessa.