Julkaistu 3.2.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Vuxenutbildningsstödets storlekskalkylator har uppdaterats 

Vuxenutbildningsstödets storlekskalkylator på vår webplats har uppdaterats efter att det upptäcktes en felaktig parameter. På grund av felaktig parameter har kalkylatorn gett ett felaktigt resultat. Resultatet har varit cirka 7 - 15 euro mindre beroende av lönenivån än vad vuxenutbildningsstödet i verkligheten hade varit.

Här hittar du kalkylatorn.