Julkaistu 23.5.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle

Jos olet suorittanut hyväksytysti näyttötutkintojärjestelmän mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja täytät jäljempänä luetellut saamisehdot, hae ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastosta vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään sitä päivää, jolloin tutkintotoimikunnan antama tutkintotodistus on päivätty. Näyttötutkintojärjestelmästä säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98).

Ammattitutkintostipendi on veroton kertakorvaus, jonka suuruus on 1.8.2016 tai sen jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 395 euroa tai 456 euroa, jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkintosi. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja ovat myös lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto. Ulkomailla suoritetuilla tutkinnoilla ei ole merkitystä ammattitutkintostipendiä haettaessa.

Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksenä on, että olet ollut yhteensä vähintään viisi vuotta työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja että olet tutkinnon suorituspäivänä alle 64-vuotias. Työssäoloaikaa kertyy eläkevakuutetusta työstä. Jos suoritat tutkinnon 1.1.2017 tai sen jälkeen, sinun tulee olla oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan sekä tutkinnon suorittamishetkellä että stipendiä hakiessasi. Tällöin työssäoloaikaan lasketaan myös toisessa EU/ETA-maassa ja Sveitsissä eläkevakuutettu työskentely. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työssäoloaikaan. Stipendin saadaksesi sinun ei tarvitse olla työsuhteessa tutkinnon suorittamishetkellä.

Parhaillaan lainvalmistelussa olevalla ammatillisen koulutuksen reformilla tulee olemaan vaikutusta ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiin 1.1.2018 alkaen. Seuraa verkkosivujamme. Tiedotamme siellä tulevista muutoksista heti, kun ne ovat tiedossa.

Verkkosivuilta löydät myös lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja voit hakea stipendiä joko sähköisesti tai paperihakemuksella. Kun haet stipendiä Koulutusrahaston sähköisessä asiointipalvelussa, voit seurata käsittelyn etenemistä asiointipalvelussa ja saat päätöskopion nähtäväksesi palveluun heti päätöksen antamista seuraavana päivänä. Liitä hakemukseesi kopio tai tarkkarajainen valokuva tutkintotoimikunnan myöntämästä tutkintotodistuksesta.

Lähetämme päätöksen ammattitutkintostipendistä sinulle postissa heti, kun hakemuksesi on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan stipendin maksupäivä.