Julkaistu 29.5.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki lukuvuonna 2017 - 2018

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle. Voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen jos

  • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
  • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
  • jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle päätoimisia opintoja varten vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai olet osittaisella opintovapaalla tai opintojen vuoksi osa-aikatyössä yhteensä vähintään 43 päivän ajan tai
  • olet yrittäjä ja opiskelet päätoimisesti ja yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää ja yritystoiminnan tulosi alenevat tukiaikana opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella verrattuna hakemishetkellä viimeksi vahvistettuun verotukseen ja
  • et saa opiskeluun muuta tukea.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus, joka muodostuu perusosasta ja palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Yrittäjälle maksetaan tuen perusosa. Tuki on verollista. Aikuiskoulutustuen saajana voit olla oikeutettu myös opintolainan valtiontakaukseen, jonka myöntää Kela.

Aikuiskoulutustuen kesto on enintään 15 kuukautta kerran työuran aikana. Tutustu tukeen tarkemmin verkkosivuillamme. Verkkosivuilla on myös käteviä laskureita, joiden avulla voit arvioida etukäteen tuen suuruutta ja sitä, täyttyykö tuen saamisedellytyksenä oleva vähintään kahdeksan vuoden työhistoria kohdallasi.

Hakemus kannattaa tehdä sähköisesti, se on nopein ja vaivattomin tapa hakea aikuiskoulutustukea. Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen verkkosivuiltamme ja lähettää hakemuksen postitse Koulutusrahastoon.