Julkaistu 5.1.2017

  • Aikuiskoulutustuki

Skattekort i början av det nya kalenderåret

Standardförskottsinnehållningen för vuxenutbildningsstödet är 20 %. Om detta passar dig behöver du inte skicka skattekortet till Utbildningsfonden. Om du vill ändra förskottsinnehållningen ska du skicka ett ändringsskattekort till Utbildningsfonden. Som skattekort godkänns endast ett ändringsskattekort, inte ett löneskattekort, skattekort för bisyssla eller freelance-skattekort.

Om du tidigare under året 2016 har skickat in ett ändringsskattekort till Utbildningsfonden gäller detta fortfarande i januari 2017. Inkomstgränsen på skattekortet nollas i början av det nya kalenderåret och innehållsförskott verkställs på stödet i januari enligt originalprocenten på förändringsskattekortet. Om du inte skickar in det nya ändringsskattekortet innan slutet av februari är förskottsinnehållningsprocenten 20 % som normalt från och med februari.

För att vi ska hinna spara skattekortet i dina uppgifter ska det ha inkommit till Utbildningsfonden senast 3 arbetsdagar innan stödet utbetalas. Du kan bifoga skattekortet till ansökan eller skicka det till Utbildningsfonden per post eller e-post till adressen liitteet(at)koulutusrahasto.fi.

Då du använder e-post skickar du bilagorna via Utbildningsfondens skyddade e-postförbindelse på adressen https://secure.koulutusrahasto.fi. Ange som mottagare liitteet(at)koulutusrahasto.fi. Bilagorna ska ha formatet jpg-, png-, pdf- eller tif. Bilagan kan även vara en tydlig bild tagen med mobiltelefon.