Julkaistu 14.12.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Skärning i folkpensionsindex sänker också vuxenutbildningsstödet från och med början av nästa år

Så som en stor del av förmåner granskas också vuxenutbildningsstödets grunddel årligen med folkpensionsindex. Med lag som träder i kraft 1.1.2017 kommer folkpensionsindexet att frysas och indexet sänks med 0,85 % från 2016 års nivå.

Från och med 1.1.2017 är vuxenutbildningsstödets grunddel 32,40 euro per dag och 696,60 euro i månaden när grunddelen för det innevarande året är 32,68 euro per dag och 702,62 euro i månaden. Grunddelen sjunker därmed kring sex euro i månaden.

Till stödtagare för vuxenutbildningsstödet skickas inte ett separat beslut om indexgranskningen. Utbildningsfonden publicerar på sin webbplats en kalkylator senast i början av januari 2017, med vilken den sökande kan uppskatta på förhand stödstorleken och hur indexsänkingen inverkar på det egna stödbeloppet.

Närmare information: kundservice 075 758 0857, kl. 9–12 vardagar