Julkaistu 10.3.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Om arbetsgivaren betalar semesterlön eller semesterpenning

Om du har kvar semesterdagar, kan det vara att din arbetsgivare vill att du ska hålla semesterdagarna fastän du är studieledig. Om du kommer att ha semester, måste du meddela Utbildningsfonden om det och avbryta stödet för semesterperioden. Semesterpeng eller semesterersättning som betalas under vuxenutbildningsstödet beaktas som biinkomst för den månad som inkomsten betalas. Därför måste du meddela Utbildningsfonden om dessa inkomster och sända en kopia över löneintyget.