Julkaistu 10.3.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Resultatpremier som betalas under stödtiden

Resultatpremie beaktas som sidoinkomst för den månad som ersättningen utbetalas. Resultatpremien beaktas också, fastän den skulle ha intjänats av arbete som gjorts före studieledigheten. Om du har beviljats vuxenutbildningsstöd på förhand och du vet att du under stödtiden kommer att få resultatpremie, kom ihåg att meddela om detta så fort som möjligt till Utbildningsfonden fast du inte skulle veta den exakta summan på resultatpremien. Utbildningsfonden avbryter utbetalandet av stödet tillfälligt för den månaden. Du kan sedan ansöka om jämkat stöd i efterhand på basis av den inkomst som betalats åt dig. När du sänder en ansökan kan du använda ansökningsblanketten om fortsatt jämkatstöd.