Julkaistu 9.1.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Rekord antal vuxenutbildningsstödsansökningar har kommit - rusning i behandlingen av ansökningar

Till Utbildningsfonden anlände i slutet av år 2016 ett rekord antal ansökningar av vuxenutbildningsstöd. På grund av den stora mängden ansökningar, tar behandlingen av ansökan en längre tid. För tillfället behandlas ansökningar om fullt stödbelopp för löntagare och företagare som kommit i början på december och ansökningar om jämkat stöd som kommit för ca en vecka sedan.

Vi granskar inte på Utbildningsfonden ansökningarna och bilagorna till ansökan på förhand, utan istället behandlar vi alla ansökningar i ankomstordning utan dröjsmål. Vi kontaktar dig ifall vi behöver tilläggsinformation till din ansökan när din ansökan kommer till behandling.

Om du har fyllt i en elektronisk ansökan, får du ditt beslut till den elektroniska ärendehanteringstjänsten, dagen efter att beslutet gjorts hos Utbildningsfonden. Det offentliga beslutet får du också per post genast efter att beslut gjorts, beslutet postas till den adress du meddelat oss i din ansökan.

Behandlingstiden inverkar inte på din rätt att få stöd, utan stöd kan beviljas vid behov också retroaktivt. Vi beklagar den för tillfället långa behandlingstiden och önskar av dem som väntar på beslut tålamod under rusningsperioden.

Utbildningsfonden

Mer information om behandlingstiderna.