Julkaistu 22.6.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Ammattitutkintostipendi

Regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av förutsättningarna för beviljande av yrkesexamensstipendium

Statsrådet överlämnade igår 21.6.2017 förslag till ändring av förutsättningarna för beviljande av yrkesexamensstipendium (RP 78/2017 rd). Överlämnandet av regeringens proposition meddelades i plenum idag.

 Du kan följa hur förslaget framskrider på riksdagens webbplats.