Julkaistu 11.7.2016

  • Uutiset ja tiedotteet

Misstänkt oegentlighet i Utbildningsfondens och Arbetslöshetsförsäkringskassans informationssystem

Det har framkommit en misstanke om oegentlighet som berör Utbildningsfondens informationssystem.

Den misstänkta oegentligheten har inte haft en inverkan på utbetalningarna av de förmåner som administreras av Utbildningsfonden, alltså vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium.

Utbildningsfonden och Arbetslöshetsförsäkringsfonden har en gemensam servermiljö och fonderna har delat tillträde till programvarulicenser. Utbildningsfonden köper in serverkapacitet och arbetsinsatser för underhåll av servermiljön av Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Den anställda som misstänks för oegentligheten arbetade för Arbetslöshetsförsäkringskassan. Den misstänkta informationssystemöverträdelsen framkom genom Arbetslöshetsförsäkringskassans egna övervakning. Ärendet har anmälts till polisen.

”Fallet är väldigt beklagligt och det har nu överförts till polisen för att utredas. Fallet har inte haft en inverkan Utbildningsfondens förmåga att utföra sin grundläggande uppgift. Övergripande åtgärder för att förbättra nätmiljöns säkerhet har vidtagits”, säger Utbildningsfondens verkställande direktör Kati Korhonen-Yrjänheikki.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har separat kommunicerat om ärendet och berättat att de misstänkta oegentligheterna inte har haft en inverkan på Arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet, ekonomiska ställning eller förmåga att utföra sina uppgifter.

Utbildningsfonden är en fond som administreras av arbetsmarknadsparterna och vars uppgift är att snabb upp förnyelsen av färdigheterna på arbetsmarknaden. De av fonden administrerade förmånerna är vuxenutbildningsstöd som utbetalas åt löntagare och företagare, samt yrkesexamensstipendium som utbetalas åt personer som avlagt yrkesinriktad vuxenutbildning. Fonden har ca 40 fast anställda medarbetare.


Tilläggsinformation:

Förfrågningar gällande Utbildningsfonden:

Verkställande direktör Kati Korhonen-Yrjänheikki

Telefon: 040 700 3335

E-post: katiky@koulutusrahasto.fi

 

Förfrågningar gällande Arbetslöshetsförsäkringsfonden:

Verkställande direktör Janne Metsämäki

Telefonnummer: 040 522 3614

E-post: janne.metsamaki@tvr.fi

 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens pressmeddelande finns på fondens webbsida www.tvr.fi.