Julkaistu 29.5.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Vuxenutbildningsstödet läsåret 2017 - 2018

Utbildningsfonden beviljar vuxenutbildningsstöd för vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning. Du kan vara berättigad till stöd om 

  • du har varit i arbetslivet i minst åtta år och
  • du har varit i minst ett år i ditt nuvarande arbete eller om du varit till din huvudsyssla företagare före studierna inleds och
  • och blir studieledig från ditt arbete för att avlägga studier på heltid i minst två månader eller om du är studieledig på deltid i sammanlagt minst 43 dagar eller om
  • du är företagare och studerar på heltid oavbrutet i minst två månader eller i flera kortare perioder sammanlagt i minst 43 dagar och inkomsterna av din företagarverksamhet minskar under stödtiden på grund av studier, med minst en tredjedel jämfört med den beskattning som varit fastställd vid ansökningstidpunkten
  • du inte får annat stöd för dina studier

Stödet är en inkomstrelaterad förmån för löntagare, som består av en grunddel och en förtjänstdel som räknas på basis av löneinkomsten. Stödet för företagare är stödets grunddel. Stödet är beskattningsbar inkomst. Som stödtagare av vuxenutbildningsstöd kan du också vara berättigad till studielån från FPA.

Maximallängen för vuxenutbildningsstödet är 15 månader en gång under din arbetskarriär. Bekanta dig med vuxenutbildningsstödet på Utbildningsfondens webbplats. På vår webbplats finns också en kalkylator, med vilken man kan uppskatta på förhand sin stödstorlek.

 Det lönar sig att sända in ansökan elektroniskt. Det är det snabbaste och lättaste sättet att ansöka om stöd. Du kan också skriva ut din ansökan via vår webbplats och skicka ansökan per post till Utbildninsgfonden.