Julkaistu 11.7.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahaston tietojärjestelmän suhteen on ilmennyt väärinkäytösepäily

Epäillyllä väärinkäytöksellä ei ole ollut vaikutusta Koulutusrahaston hallinnoimien etuuksien eli aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin maksatuksiin.

Koulutusrahastolla ja Työttömyysvakuutusrahastolla on yhteinen palvelinympäristö ja rahastoilla on käytössään jaettuja ohjelmistolisenssejä. Koulutusrahasto hankkii ostopalveluna Työttömyysvakuutusrahastolta palvelinkapasiteetin ja palvelinympäristön ylläpidon.

Väärinkäytöksestä epäilty työntekijä oli Työttömyysvakuutusrahaston palveluksessa. Epäilty tietojärjestelmärikkomus ilmeni Työttömyysvakuutusrahaston oman valvonnan kautta. Asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille.

”Tapaus on erittäin valitettava ja se on nyt siirtynyt poliisin tutkittavaksi. Koulutusrahaston perustehtävän hoitamiseen tapauksella ei ole ollut vaikutusta. Verkkoympäristön turvallisuuden parantamiseksi on tehty laaja-alaisia toimenpiteitä”, sanoo Koulutusrahaston toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.

Työttömyysvakuutusrahasto on viestinyt asiasta erikseen ja kertonut, että epäillyllä väärinkäytöksellä ei ole ollut vaikutusta Työttömyysvakuutusrahaston toimintaan, tehtävien hoitamiseen tai taloudelliseen asemaan.

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on vauhdittaa osaamisen uudistumista työmarkkinoilla. Rahaston hallinnoimia etuuksia ovat palkansaajille ja yrittäjille maksettava aikuiskoulutustuki sekä ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneille maksettava ammattitutkintostipendi. Rahaston palveluksessa työskentelee vakinaisesti noin 40 henkilöä.

Lisätietoja:

Koulutusrahastoon liittyvät kyselyt:
Toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki
Puhelin: 040 700 3335
Sähköposti: katiky@koulutusrahasto.fi
Työttömyysvakuutusrahastoon liittyvät kyselyt:
Toimitusjohtaja Janne Metsämäki
Puhelinnumero: 040 522 3614
Sähköposti: janne.metsamaki@tvr.fi

Työttömyysvakuutusrahaston tiedote asiasta löytyy Työttömyysvakuutusrahaston verkkosivuilta osoitteesta www.tvr.fi.