Julkaistu 8.6.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Kesätietoa aikuiskoulutustuen saajille

Tukiajalla maksettavat lomarahat

Lomaraha ja lomakorvaus ovat aikuiskoulutustuen saajalle sivutuloa sinä kuukautena, jolloin tulo maksetaan. Jos sinulle on myönnetty etukäteen aikuiskoulutustukea ja tukijakson aikana maksetaankin lomaraha, muista välittömästi ilmoittaa siitä Koulutusrahastolle, vaikka et vielä tietäisikään lomarahasi suuruutta. Sinun tulee perua täysimääräinen aikuiskoulutustuki lomarahan maksukuukaudelta. Peruminen onnistuu helposti joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tarvittaessa voit sitten hakea lomarahan maksukuukauden aikuiskoulutustuen jälkikäteen tulon perusteella soviteltuna. Sovitellun aikuiskoulutustuen jatkohakemuksen voit tehdä helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan palkkatodistus lomarahasta ja mahdollisista muista tuloista.

Jos päätoiminen opiskelusi loppuu ennakoitua aiemmin

Jos saat opinnot päätökseen ennakoitua aiemmin, ilmoita Koulutusrahastolle opintojen päättymisestä tai valmistumisesta. Et voi saada tukea valmistumisen jälkeiseltä ajalta, vaikka opintovapaasi vielä jatkuisikin. Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää aina päätoimista opiskelua, millä tarkoitetaan, että opintojen laajuuden pitää tukiaikana olla keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty edellä mainitusti, pitää oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa. Opinto-oikeuden on lisäksi aina oltava voimassa tuen maksuaikana. Koulutusrahasto seuraa opintosuorituksia ja valmistumista jälkikäteen oppilaitosten kautta, joten sinun ei tarvitse itse lähettää rahastolle opintorekisteriä suorittamistasi opinnoista.

Esimerkki: Olet hakenut aikuiskoulutustuen kesäkuun loppuun saakka, mutta valmistutkin jo 16.6. Sinun tulee ilmoittaa valmistumisestasi Koulutusrahastolle ja lakkauttaa tuki opintojen päättymispäivään. Ilmoituksen voit tehdä helposti joko puhelimella tai sähköpostilla.

Jatkohakemuksen tekeminen kesälle ajankohtaista

Voit hakea aikuiskoulutustukea kesäajalle, kun

  • työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan
  • olet tehnyt opintosuunnitelman kesälle ja saanut opinto-oikeuden niihin opintoihin, joiden perusteella haet tukea
  • olet selvittänyt, ettei työnantajasi ole maksamassa sinulle lomarahaa tai lomapalkkaa.

Selvitä hakemuksessa, mitä päätoimisia opintoja sinulla on kesällä. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on tukiaikana keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty edellä mainitusti, pitää oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Tuki gradun tai lopputyön tekemiseksi kesällä

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää kesäkuukausille myös gradun tai muun lopputyön tai väitöskirjan tekemistä varten siinäkin tilanteessa, että työ ei vielä kesän aikana tule kokonaan valmiiksi. Koulutusrahasto seuraa opintosuorituksia jälkikäteen. Jos työ ei tule valmiiksi tukiajan päätteeksi, sinun tulee varautua pyynnöstä esittämään luotettava selvitys työn edistymisestä aikuiskoulutustuen maksuaikana. Työn tulee edistyä vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto työn edistymisestä. Peruuta heti myönnetty tuki, jos huomaat, että et pysty viemään työtäsi eteenpäin siten, että se vastaisi päätoimista opiskelua.

Näin teet jatkohakemuksen

Jatkohakemuksen voit tehdä kätevästi Koulutusrahaston sähköisessä asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit tulostaa paperihakemuksen sivuiltamme ja lähettää hakemuksen kirjeenä rahastoon. Aikuiskoulutustukea haetaan aina lähettämällä hakemus, eli esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse tukea ei voi hakea.

Jatkohakemuksessa on lyhyt työnantajan osuus, johon työnantaja merkitsee opintovapaan. Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemuksesi liitteeksi erillisen opintovapaatodistuksen tai kopion opintovapaapäätöksestä. Jos työnantajasi on jo edellisen hakemuksesi yhteydessä lähettänyt Koulutusrahastolle tiedon opintovapaastasi myös kesän osalta, voit lähettää jatkohakemuksen ilman työnantajan osuutta.

Kun haet tukea kesäajalle, selvitä etukäteen, maksaako työnantajasi sinulle lomarahaa ajalla, jolle haet aikuiskoulutustukea. Lomaraha huomioidaan aikuiskoulutustuen sivutulona maksuajankohdan mukaan.