Julkaistu 28.12.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Indexjustering minskar vuxenutbildningsstödet och sidoinkomsten för företagare nästa år

Till företagare betalas vuxenutbildningsstödets grunddel, vilken granskas årligen med folkpensionsindex. Med lag som träder i kraft 1.1.2017 kommer folkpensionsindexet att frysas och indexet sänks med 0,85 % från 2016 års nivå.

Skärningen sänker vuxenutbildningsstödet för företagare från och med den 1.1.2017 med kring sex euro i månaden. En företagare kan intjäna förutom vuxenutbildningsstödet och inkomsterna från företagarverksamheten därtill intjäna sidoinkomster från annan än företagarverksamheten, högst tre fjärdedelar av vuxenutbildningsstödets belopp. Till sidoinkomster räknas t.ex. löneinkomster och en del beskattningsbara förmåner så som hemvårdsstödet. Från och med den 1.1.2017 är vuxenutbildningsstöd för företagare 696,60 euro brutto per månad och sidoinkomsten är 522,45 euro brutto per månad.

På grund av indexjusteringen medföljer också sidoinkomsten sjunker, skickas inget separat brev till stödtagarna för vuxenutbildningsstödet. För att få stöd förutsätts att de beskattningsbara inkomsterna av företagarverksamheten också i fortsättningen sjunker med minst en tredjedel jämfört med den senast verkställda beskattningen vis ansökningstidpunkten. 

Närmare information: kundservice 075 758 0857, kl. 9 - 12 vardagar