Julkaistu 1.8.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Ammattitutkintostipendi

Höjning av yrkesexamensstipendiet för examina som avläggs från 1.8.2016

Yrkesexamensstipendiets storlek justeras minst vart tredje år genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet har 18.5.2016 utfärdat en förordning enligt vilken yrkesexamensstipendiet ska höjas. Förordningen om storleken på det i lagen om Utbildningsfonden avsedda yrkesexamensstipendiet träder i kraft 1.8.2016.

Enligt förordningen är yrkesexamensstipendiets storlek 395 euro om fristående examen avlagts 1.8.2016 eller senare. Stipendiets storlek är 456 euro om fristående examen avlagts 1.8.2016 eller senare och är den första examen som sökanden avlagt efter grundstadiet.

Om fristående examen avlagts före 1.8.2016 beviljas stipendium på motsvarande sätt av en storlek på antingen 390 eller 450 euro. På yrkesexamensstipendiets storlek inverkar inte när ansökan skickas till Utbildningsfonden. På stipendiets storlek inverkar däremot vilket datum fristående examen har avlagts och om det är fråga om sökandens första examen efter grundstadiet.

Datum för avläggande av examen är datum för det examensbetyg som examenskommissionen har utfärdat.

Närmare information: kundservice 075 758 0857, kl. 9–12 vardagar