Julkaistu 22.6.2017

  • Uutiset ja tiedotteet

Förslag om att förena Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden

Arbetsmarknadsparterna förslår åt statsmakten en förening av Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden. Sammanslaget är resultatet av parternas förhandlingar och kommer att behandlas av arbetsmarkandsparternas beslutande organ. Förslaget inverkar inte på förmånerna av vuxenutbildningsstöd. På arbetsmarknadsparternas webbplatser har publicerats ett meddelande om ärendet. Länken till meddelandet finns på Finlands Näringslivs (EK) webbplats (på Finska): https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2017/06/21/tyottomyysvakuutusrahasto-ja-koulutusrahasto-yhdistettava-uudeksi-rahastoksi/