Julkaistu 22.12.2016

  • Aikuiskoulutustuki

Biinkomster under skolans jullov

Om du beviljats vuxenutbildningsstöd för hela december och januari men bestämt dig för att arbeta under jullovet ska du komma ihåg att meddela detta till Utbildningsfonden. Utbildningsfonden avbryter utbetalningen av stödet för dessa månader. Du kan ansöka om stödet för december och januari i efterhand jämkat enligt inkomsten.

Kom ihåg att inkomsten (grundlön och tillägg) i samband med vuxenutbildningsstöd anses tillfalla utbetalningsdagen oberoende av vilken månad arbetet utförts.