Julkaistu 20.6.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuen etuusehdot vuodesta 2017 alkaen (HE 153/2016)

Hallituksen esitys HE 153/2016 vp aikuiskoulutustuen lakimuutosehdotuksiksi on vahvistettu, ja lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2017. Lakimuutosten sisältö on tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeen tarkentunut. Pääset lukemaan ajantasaista tietoa aikuiskoulutustuen muutoksista täältä.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki siirtyy kokonaisuudessaan Työttömyysvakuutusrahaston rahoitettavaksi. Samalla etuusehtoihin tehdään seuraavat tarkistukset: aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 prosenttia ja enimmäiskesto lyhenee neljällä kuukaudella 19 kuukaudesta 15 kuukauteen.

Hallituksen esityksen (HE 153/2016) mukaan aikuiskoulutustuen lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen:

  • Etuuden määrä muuttuu kaikilla aikuiskoulutustuen saajilla 1.8.2017 alkaen uuden lain mukaiselle tasolle.
  • 1.1.2017 alkaen saapuneissa aikuiskoulutustukihakemuksissa etuuden enimmäiskesto on uuden lain mukainen 15 kuukautta.
  • Oikeus vanhan lain mukaiseen 19 kuukauden enimmäiskestoon säilyy 31.12.2020 saakka kuitenkin, jos:
    • hakemuksesi saapuu Koulutusrahastolle viimeistään 31.12.2016 ja koulutuksesi alkaa viimeistään 1.8.2017; tai jos
    • haet jatkoa aiemmin myönnettyyn tukeen samaa koulutusta varten. Jatkohakemustilanteissa hakemuksen saapumispäivämäärällä ei ole merkitystä.

Lakimuutoksia koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 19.9.2016. Säännösten sisältö voi vielä muuttua, ja lain lopullinen sisältö varmistuu vasta sitten, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja tasavallan presidentti vahvistanut.

Alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla tuen määrä vähenee noin 60 euroa kuukaudessa. Enemmän kuin 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla leikkaus tukeen on noin 100 - 187 euroa kuukaudessa.

Esimerkkejä arvioista palkansaajan aikuiskoulutustuen määrästä lakimuutoksen jälkeen:

Palkka            Tuki Nyt            Tuki 1.8.2017 alkaen  
brutto/kk   brutto/kk (noin)   brutto/kk (noin)  
1 000 euroa      816 euroa      758 euroa  
2 000 euroa   1 245 euroa   1 187 euroa  
2 500 euroa   1 460 euroa   1 402 euroa  
3 000 euroa   1 674 euroa   1 616 euroa  
3 500 euroa   1 889 euroa   1 726 euroa  
4 000 euroa   2 007 euroa   1 821 euroa  

 

Yrittäjän aikuiskoulutustuen rahoittaa jatkossakin valtio. Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen. Tällä hetkellä se on 702,62 euroa kuukaudessa. Perusosa pienenee 15 prosenttia 1.8.2017 alkaen. Tuki olisi silloin noin 597 euroa kuukaudessa vuoden 2016 tasossa laskettuna.

Tiedote on julkaistu 20.6.2016. Tiedotetta on täydennetty 16.8.2016 liittyen oikeuteen vanhan lain mukaiseen 19 kuukauden enimmäiskestoon, 29.8.2016 liittyen tuen määrän vähenemiseen yli tai alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla (aiemmin 3 250 euroa) ja 22.9.2016 HE 153/2016:n mukaisesti. 30.11.2016 lisätty tieto, että eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset. 20.12.2016 lisätty tieto, että lakimuutokset ovat vahvistettu.

HE 153/2016 vp