Tutkintotodistus

Todistaaksesi näyttötutkinnon suorittamisen kokonaisuudessaan hyväksyttävästi sinun on lähetettävä Koulutusrahastolle hakemuslomakkeen liitteenä kopio tutkintotoimikunnan myöntämästä tutkintotodistuksesta. Oppilaitoksen antama todistus tutkinnon tai siihen johtaneen koulutuksen suorittamisesta ei ole riittävä selvitys tutkinnosta.

Tutkintotodistuksen antaa ja päivää asianomaisen alan tutkintotoimikunta. Todistuksessa on tutkintotoimikunnan edustajan allekirjoitus sekä näyttötutkinnon järjestäneen oppilaitoksen edustajan allekirjoitus.