Ammattitutkintostipendi uudistuu

Vuoden 2017 loppuun mennessä suoritetuista tutkinnoista ammattitutkintostipendi myönnetään vain ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen näyttötutkinnon suorittaneille. Ammatillisen koulutuksen reformin johdosta ammatilliset näyttötutkinnot poistuvat. Näyttötutkintojen poistumisen vuoksi myös ammattitutkintostipendin myöntämisperusteet uudistuvat vuoden 2018 alusta alkaen.

Ammattitutkintostipendin perusteena oleva tutkinto

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Ammattitutkintostipendin suuruus

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi.

Tutkinnon suorittajan ikä

Stipendin saamisen edellytyksenä on, että olet tutkinnon suorittamispäivänä alle 68-vuotias. Tutkinnon suorittamispäiväksi katsotaan tutkintotodistukseen merkitty päivämäärä.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, sinun on oltava tutkinnon suorittamispäivänä alle 64-vuotias.

Stipendin muut myöntämisen edellytykset, vähintään viiden vuoden työssäolo ja Suomessa asuminen, säilyvät ennallaan.