Vähintään viiden vuoden työssäolo

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Työssäoloaikaa kerryttävät kaikki Suomessa eläkevakuutetut työ- ja virkasuhteet.

Kun lähetät hakemuksen, laskemme työhistoriasi Eläketurvakeskukselta saatavien tietojen perusteella. Sinun ei tarvitse liittää hakemukseen työtodistuksia tai työeläkeotetta Suomessa tehdystä työstä.

Jos olet suorittanut tutkinnon 1.1.2017 tai sen jälkeen, työhistoriaan voidaan laskea myös EU- ja ETA-maissa ja Sveitsissä tekemäsi vakuutettu työ. Työskentely EU- ja ETA-maassa ja Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin.

Liitä hakemukseen työhistorian laskemista varten selvitys työskentelystäsi EU- ja ETA-maassa ja Sveitsissä vakuutetussa työssä. Selvitys voi olla esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopion mukana käännös.

Työssäoloaikaan ei huomioida yrittäjä- ja maatalousyrittäjäaikaa.

Ammattitutkintostipendin saaminen ei edellytä voimassa olevaa työsuhdetta. Voit hakea stipendiä, vaikka et työskentele tutkinnon suorittamisajankohtana.

Työeläkevakuutettu työssäoloaika

Työhistoriaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki työsuhteet, joista työnantajallasi on ollut vakuuttamisvelvollisuus.

Voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaan työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus on koskenut 14 vuotta täyttäneitä työntekijöitä 31.12.2004 saakka ja 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä 31.12.2016 saakka. Vakuutetut työsuhteet löytyvät työeläkeotteeltasi. Niitä työsuhteita, joita ei näy työeläkeotteella, ei lasketa työhistoriaan.

Työhistorian laskeminen

Työhistoria vuoden 2006 loppuun saakka lasketaan työ- ja virkasuhteiden keston perusteella. Päällekkäisistä työ- ja virkasuhteista huomioidaan työhistorian laskennassa vain yksi.

Työhistoria 1.1.2007 ja sen jälkeiseltä ajalta lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. Työkuukausia voi olla enintään 12 kuukautta vuodessa ja niiden lukumäärä saadaan jakamalla kalenterivuoden eläkevakuutetut ansiot vuosittain vahvistetulla jakajalla. Tutkinnon suorittamisvuodelta otetaan huomioon ansio, joka on kertynyt tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Esimerkiksi jos palkkatulosi vuodelta 2016 ovat yhteensä 5 600 euroa brutto, työhistoriaa kertyy 10 kuukautta (5 600 e : 528 = 10,61; lukua ei pyöristetä).

Vuosiansion jakaja

 

2007

             

423 €

2008

             

432 €

2009

             

458 €

2010

             

473 €

2011

             

482 €

2012

             

496 €

2013

             

510 €

2014

             

519 €

2015

             

524 €

2016

             

528 €

2017

             

534 €

2018

             

535 €

 

Voit tarkistaa työhistoriasi vuodesta 2007 alkaen laskurimme avulla.

Katso myös: