Ikä ja sosiaaliturvan piiriin kuuluminen

Ikä

1.1.2018 ja sen jälkeen suoritettujen tutkintojen perusteella voit saada ammattitutkintostipendin, jos olet tutkinnon suorittamispäivänä alle 68-vuotias.

Ennen 1.1.2018 suoritettujen tutkintojen perusteella voit saada stipendin, jos olet tutkinnon suorittamispäivänä alle 64-vuotias.

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä 1.1.2017 ja sen jälkeen suoritettuihin tukintoihin on, että asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä.

Katso myös: