Ammatilliset näyttötutkinnot

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98)mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Opetusministeriön asetuksessa säädetään tutkinnoista, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina.

Näyttötutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot tai erikoisammattitutkinnot. Ammatilliset näyttötutkinnot suoritetaan osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa pääsääntöisesti aidoissa työympäristöissä. Tutkinnon kaikki osat hyväksytysti suorittanut saa tutkintotodistuksen tutkintojen valvonnasta vastaavalta alan tutkintotoimikunnalta.

Ammattitutkintostipendiä ei myönnetä osatutkinnon suorittamisen perusteella. Stipendiä ei myönnetä aikaisemmin suoritetun tutkinnon päivittämisen tai laajentamisen (esimerkiksi uuden koulutus- ja osaamisalan suorittamisen) perusteella.

Huom! Ammatillisessa oppilaitoksessa perinteiseen koulumuotoiseen tapaan suoritettu ammatillinen perustutkinto tai ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto ei ole ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain tarkoittama näyttötutkinto, eikä näiden tutkintojen suorittaminen oikeuta ammattitutkintostipendiin. Epäselvissä tapauksissa voit tiedustella oppilaitokselta, onko tutkinto näyttötutkintojärjestelmän mukainen tutkinto.

Lisätietoa ammatillisista näyttötutkinnoista saat Näyttötutkinnot-linkistä 
ja Opetushallituksen sivuilta.