Ammattitutkintostipendin hakeminen

Hakeminen

  • Stipendiä on haettava vuoden kuluessa näyttötutkinnon suorittamispäivästä.
  • Stipendiä ei myönnetä myöhästyneen hakemuksen perusteella.
  • Voit tarkistaa suorittamispäivän tutkintotodistuksesta.
  • Muistathan, että näyttötutkinnon pitää olla kokonaan suoritettu ennen stipendin hakemista.
  • Liitä hakemukseesi tutkintotoimikunnan myöntämä tutkintotodistus.

Varmista, että olet hankkinut kopion tutkintotodistuksesta hakemuksen liitteeksi ennen kuin ryhdyt täyttämään hakulomaketta tai hankit sen mahdollisimman pian. Lähetä kopio tutkintotodistuksesta viimeistään 2 vuorokauden sisällä hakemuksen lähettämisestä Koulutusrahastolle, jotta hakemuksen käsittely ei tarpeettomasti viivästy puuttuvien tietojen vuoksi. Jos lähetät kopion tutkintotodistuksesta sähköpostitse osoitteeseen liitteet(at)koulutusrahasto.fi, sen tulee olla jpg-, png-, pdf- tai tif-muodossa. Se voi olla myös kännykällä otettu tarkkarajainen kuva, josta näkyvät selkeästi kaikki tutkintotodistuksen tiedot.

Koulutusrahasto hankkii kaikkien hakijoiden tiedot Eläketurvakeskukselta sekä lisäksi kuntien ja valtion palvelussuhteista, joten sinun ei tarvitse liittää hakemukseen työtodistuksia tai työeläkeotetta Suomessa tehdystä työstä.

Jos olet työskennellyt EU/ETA-maassa tai Sveitsissä vakuutetussa työssä, liitä hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esim. työtodistus ja palkkatodistus työstä työhistorian laskemista varten. Jos todistus on muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopion mukana siitä käännös.

Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin.

Sähköinen hakeminen

Voit hakea ammattitutkintostipendiä sähköisesti kohdasta Sähköinen hakeminenJos teet hakemuksen sähköisesti, liitä myös liitteet hakemukseesi sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakeminen tulostettavalla lomakkeella

Voit hakea ammattitutkintostipendiä myös Ammattitutkintostipendin hakulomakkeella. Linkistä voit ladata hakulomakkeen omalle koneellesi. Täytä lomake, tallenna se omalle koneellesi ja sen jälkeen tulosta ja postita se Koulutusrahastoon. Tietoja ei voi tallentaa verkossa olevalle lomakkeelle. Lukeaksesi pdf-dokumenttia tarvitset Adoben Acrobat Readerin®.

Hakemusten käsittely

Tällä hetkellä käsittelyvuorossa ovat noin viikko sitten tulleet ammattitutkintostipendihakemukset.

Koulutusrahasto käsittelee kaikki etuushakemukset saapumisjärjestyksessä. Päätös postitetaan hakijalle heti, kun hakemus on käsitelty. Jos hakemus on puutteellisesti täytetty, Koulutusrahasto pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan ennen päätöksen antamista. Täydennyspyyntö lähetetään useimmiten sähköpostitse.

Jos hakemus on laitettu vireille sähköisessä asiointipalvelussa, hakemuksen käsittelyn etenemistä voi seurata myös siellä.

Hakemusten tavoitteellinen käsittelyaika

Koulutusrahaston hallitus on määritellyt ammattitutkintostipendin keskimääräiseksi tavoitteelliseksi käsittelyajaksi 15 kalenteripäivää. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Päätös

Koulutusrahasto postittaa päätöksen ammattitutkintostipendistä heti, kun hakemus on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan etuuden maksupäivä.