Työhistorialaskuri (ammattitutkintostipendi)

Tällä laskurilla voit laskea vain palkkatyöstä vuosina 2007–2016 saatuun ansioon perustuvan työhistoriasi määrän. Voit saada ammattitutkintostipendin, mikäli olet ollut työelämässä vähintään viisi vuotta.

Laskelma on käyttäjän antamiin tietoihin perustuva suuntaa-antava arvio, joka ei sido Koulutusrahastoa. Mikäli laskurin ilmoittama työhistoria yhteensä on hieman alle tai yli vaaditun viiden vuoden, suosittelemme tekemään hakemuksen, jossa työhistoria lasketaan tarkasti.

Laskuriin voit merkitä työeläkeotteessasi näkyvät, eläkkeen perusteena olevat työansiot.  

Ohjeet laskurin käyttöön

  • Tarvitset laskuria varten työsuhdeotteesi, jonka voit ladata tarvittaessa osoitteesta www.tyoelake.fi
  • Valitse laskurista vuosi. Merkitse vuoden palkkasumma   ja paina laske. Paina lisää palkkavuosi ja toista sama jokaista vuotta kohden. Kun olet syöttänyt kaikki vuodet, paina katso tulos
  • Ammattitutkinnon suoritusvuoden työhistoria lasketaan tutkinnon suorituspäivään saakka. Merkitse laskuriin tutkintotodistuksestasi ilmenevä tutkinnon suorituspäivä ja siihen päivään saakka sinulle maksetut palkkatulot  . Paina laske.