Ammattitutkintostipendin suuruus

Ammattitutkintostipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 395 euroa.

Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

Ennen 1.8.2016 suoritetuista näyttötutkinnoista stipendi myönnetään vastaavasti joko 390 tai 450 euron suuruisena.

Etuus on veroton.