Yritystulot tukiaikana

Yrittäjän aikuiskoulutustuen myöntämisen ehtona on, että joko keskeytät yritystoimintasi tilapäisesti tai vähennät sitä koulutusaikana. Verotettavien yritystoiminnan ansiotulojesi tulee tukiaikana alentua koulutuksen vuoksi vähintään kolmanneksella, jotta sinulla on oikeus tukeen.

Jos sinulla ei ole ollut lainkaan verotettavaa ansiotuloa yritystoiminnasta ennen opiskelua, tulojen alenema ei voi kohdallasi toteutua eikä tukea voida maksaa.

Yritystoiminnan ansiotulojasi tukiaikana verrataan viimeiseen ennen tuetun opiskelun alkua toimitettuun verotukseen. Ansiotulojen aleneminen tutkitaan jälkikäteen Koulutusrahaston saamien verotustietojen perusteella. Tuloverolain tarkoittamia pääomatuloja ei oteta vertailussa huomioon.

Jos lopetat yritystoiminnan kokonaan ennen tukikauden aloittamista tai tukiaikana, et ole oikeutettu aikuiskoulutustukeen.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea aikuiskoulutustukea opiskeluajalle etukäteen opiskelupaikan saatuasi. Jälkikäteen haettaessa voit saada tukea takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Selvitä hakemuksessa, millä tavoin yritystoimintasi muuttuu tukiaikana siten, että verotettavat ansiotulosi alenevat koulutuksen vuoksi vähintään kolmanneksella.

Jos verotettavien yritystoiminnan ansiotulojesi alenemista vähintään kolmanneksella koulutuksen vuoksi voidaan pitää todennäköisenä, Koulutusrahasto antaa sinulle etukäteen ilmoituksen tuen maksamisesta opiskeluajalta, jolle olet hakenut tukea. Ilmoituskirjeessä kerrotaan, minkä verran sinulla voi keskimäärin enintään olla yritystoiminnan ansiotuloa kuukaudessa, jotta vaadittava tulojen alenema toteutuu.
Jos yritystulojesi aleneminen johtuu muusta syystä kuin koulutuksesta, et voi saada yrittäjän aikuiskoulutustukea.

Omalla vastuullasi on seurata tulojasi tukiaikana. Voit perua tukea sellaiselta ajalta, jolta vaadittu yritystoiminnan ansiotulojen alenema ei toteudu. Vaikka tulosi olisivat olleet pienet jo ennen opiskelua, tulojen tulee silti alentua vähintään kolmanneksella. Jos tulon alenema ei ole toteutunut, yrittäjän aikuiskoulutustuki peritään kokonaan takaisin siltä verovuodelta, jonka aikana tulot eivät ole alentuneet riittävästi.

Tulojen aleneman selvittäminen ja päätös

Koulutusrahasto selvittää yritystoiminnan ansiotulojen aleneman, kun tuen maksuvuotta koskeva verotus on valmistunut. Verovuosi valmistuu tavallisesti seuraavan vuoden marraskuussa, eli esimerkiksi vuoden 2017 tukiajan tulojen aleneman Koulutusrahasto selvittää loppuvuodesta 2018. Tulovertailun perusteella saat tarkasteltavalta verovuodelta myönteisen päätöksen tai tuki evätään ja peritään takaisin.

Jos vähintään kolmanneksen tulojen alenema toteutuu suoraan Koulutusrahaston saamien verotustietojen perusteella, saat takautuvasti myönteisen päätöksen tarkasteltavan verovuoden tuen myöntämisestä.

Sinulle lähetetään kuulemiskirje, jos tulojen alenemaa ei voida suoraan verotustietojen perusteella todeta. Vastineessasi voit kirjanpidon avulla selvittää, miten verovuoden tulosi jakautuvat tukiajalle ja sen ulkopuolelle.

Mikäli verotettavat ansiotulosi yritystoiminnasta eivät ole alentuneet vähintään kolmanneksella, saat kielteisen tukipäätöksen ja perusteetta ennakolta maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin kokonaisuudessaan koko tarkasteltavalta verovuodelta.

 Esimerkki

Haet aikuiskoulutustukea ajalle 1.9.–31.12.2017. Viimeisen ennen tukikauden alkua toimitetun verotuksen perusteella sinulla on ollut yritystoiminnan ansiotuloja yhteensä 36 000 euroa vuodessa eli keskimäärin 3 000 euroa kuukaudessa. Jotta tuen ehtona oleva vähennys toteutuu, sinulla voi tukiaikana olla yritystoiminnan ansiotuloja keskimäärin enintään 2 000 euroa (brutto) kuukaudessa. Pääomatuloja ei oteta huomioon.